VẬT LÍ CỦA TUI


THÔNG BÁO MỚI

Vật Lí 12 (2024 & 2025)

Chương 1 & 2: NHIỆT & CHẤT KHÍ


* BÀI GIẢNG:  1. Lý thuyết: CHẤT KHÍ 

                         2. Bài tập: CHẤT KHÍ (Phần 1)

                         3. Bài tập: CHẤT KHÍ (Phần 2)Chương 3: TỪ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG:  1. TỪ TRƯỜNG

                      2. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÒNG ĐIỆN

                      3. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

                      4. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 

                      5. ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

                      6. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG & SÓNG ĐIỆN TỪ

Vật Lí 11 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII

1. LỰC ĐIỆN TỔNG HỢP (Từ đầu đến phút 26)

Vật Lí 10 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII (2023 & 2024)

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HKII

MẪU ĐỀ ÔN KIỂM TRA CUỐI HKII